• Bảo vệ bao bì

Bảo vệ bao bì

25/02/2020

Chúng tôi sản xuất và cung cấp đầy đủ các bao bì nhựa sóng để bảo vệ thép tấm, cuộn dây, cuộn cáp và các loại sản phẩm kim loại khác. Tính chất của nhựa cao cấp cho phép các tấm nhựa sóng ở dạng khuôn cắt chết, xi lanh hàn nhiệt, bảo vệ cạnh, chèn lót bên trong và tấm bọc bên ngoài,…

 


Zalo