Ð?I TÁC KHÁCH HÀNG AMTPRINT

.
Nhân viên hỗ trợ 1 
HOTLINE:  (+84) 090.2422.710 (Mr.Việt Anh)
Nhân viên hỗ trợ 2 
HOTLINE:  (+84) 097.6742.183 (Mr.Trí)
Yahoo: pacco
Skype: pacco
Mail: sales@pacco.com
 

 Công ty TMT
Công ty Bánh k?o Kinh Ðô
Công ty Pesico Vi?t Nam
 Công ty Kimberly-Clark Vi?t Nam
Công ty Syngenta Vi?t Nam
Công ty CP nu?c khoáng Vinh H?o
 Công ty liên doanh American Home
          Công ty Momentum
         Công ty Tide